Cô người mẫu đổi nghề xúc bình xăng đá trứng cút cho đại gia