Kurbadong-kurba ang kanyang titi kaya ang sarap sa pakiramdam sumakay ng kabayo