MCY-0137 Pagpaparusa sa babaeng puro laro lang ang alam

 naglo-load 

Ang kanyang pinsan, na hindi makatulog sa kalagitnaan ng gabi, ay lumabas upang maglaro Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niya ang kanyang kapatid na malungkot at sinubukan siyang aliwin, ngunit siya ay itinulak pababa at siniil hanggang sa mamatay.

MCY-0137 Pagpaparusa sa babaeng puro laro lang ang alam