Ang kumot ay ibinigay sa akin ng may-ari ng isang salon malapit sa aking bahay